Stakeholder là ai?

Trong quá trình làm sản phẩm, mỗi khi gặp một vấn đề cần có thêm ý kiến từ nhiều để làm tư liệu tham khảo thì chúng ta sẽ rất hay gặp câu: “Cần phải trao đổi với các stakeholder”.

Vậy stakeholder là ai mà có nhiều quyền lực và kiến thức uyên thâm đến vậy?

Câu trả lời là Stakeholder không phải một người mà là một nhóm người có quyền lợi đối với việc phát triển sản phẩm / dự án; ảnh hưởng đến sản phẩm / dự án hoặc chịu ảnh hưởng từ product / dự án.

Stakeholder được chia ra làm 2 loại: Internal stakeholder và External Stakeholder. Trong đó:

Internal Stakeholder là những người có mối quan hệ trực tiếp đến tổ chức và có ảnh hưởng đến sản phẩm / dự án. Ví dụ như: Đội ngũ quản trị công ty, CEO, nhà đầu tư vào tổ chức / dự án, nhân viên trong công ty có liên quan đến sản phẩm / dự án, … 

External Stakeholder là những người không có mối quan hệ trực tiếp đến tổ chức nhưng lại chịu ảnh hưởng bởi sản phẩm / dự án của tổ chức. Ví dụ như: Nhà cung ứng, khách hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh, chính phủ, …

Nhiệm vụ của stakeholder là cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến sản phẩm / dự án để đội phát triển có cái nhìn cụ thể hơn về các vấn đề cần phân tích và xây dựng.

Với mỗi nhóm stakeholder và cụ thể hơn là mỗi kiểu stakeholder, thì chúng ta sẽ có những cách tiếp cận và khai thác thông tin khác nhau. Gần gũi thân quen thì có thể hỏi trực tiếp, xa lạ hơn thì có thể sử dụng tin nhắn, email, book họp phỏng vấn, xa hơn nữa và muốn số lượng thông tin nhiều thì có thể tổ chức survey thông tin qua form khảo sát. 

Miễn sao có thể làm rõ được những điểm còn mờ trong dự án thì bạn đã thành công.

P/S: Ảnh chụp lúc mấy anh em đang ngồi theo dõi kết quả phần trò chơi trên website của ThinkPro sau khi được deployed. Hồi đó nghèo nhưng cháy :)))

LinhDT, 17/08/2022

Để lại bình luận của bạn